home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

Verslagen Vogelexcursies

 

vervolg >>

 

Rondwandeling in De Onlanden op zaterdag 14 februari 2015

 

Voor deze rondwandeling meldden zich 7 mensen op De Brink in Roden om vandaaruit koers te zetten naar De Onlanden. Dat waren: Marleen Riegman, Janet van Dijken, Kor Keers, Immy Boonstra, Willem van der Reep, Johanna Hefting en Cees Koelewijn. De twee auto’s werden gestald bij de kade langs het Groot Waal aan de Roderwolderdijk. De tocht voerde eerst langs de dijk richting Langmameer waar een Nonnetje werd gespot. Ook werden er 5 Grote zaagbekken gezien en later nog eens 4 exemplaren die langs vlogen. Intussen hadden we al verschillende soorten ganzen gezien en af en toe vlogen er grote groepen Kieviten over. De verwachtingen waren trouwens vooraf niet al te hoog gespannen en dat kwam dan ook wel uit. Het was vooral ook een gezellig uitje dat trouwens eerst best wat frisjes verliep. Even voorbij de hoogspanningsmasten ging het linksaf de Onlandse Dijk op. Ter hoogte van het bruggetje over de slenk werden Baardmannetjes gehoord, maar zien was er niet bij. Inmiddels brak het zonnetje door en werd het warempel nog een soort lenteweertje. Dat lentegevoel kregen we helemaal toen een Veldleeuwerik boven onze hoofden zijn zangkunsten liet horen en kennelijk was dat aanleiding voor een ander mannetje om dit voorbeeld maar te volgen. Ter hoogte van het Groot Waal zagen we een grote groep Kramsvogels (welgeteld 373 volgens Willem!) die zich samen met veel Spreeuwen ophielden in het weiland. Ze vlogen op een bepaald moment op en streken neer in de toppen van de Zwarte elzen van het wel zeer natte Groot Waal, zodat ze nog even goed konden worden bekeken.

 

Na pakweg 2 uur zetten we een punt achter deze eerste excursie van dit jaar en bezochten in Roden het leuke etablissement Brink 15 voor een nababbel en een kop koffie. De koffie werd vergezeld van brownies, appelgebak met slagroom en zelfs slagroom met appelgebak!

De volgende excursie staat gepland op 21 maart voor een echt lentetochtje door het Lauwersmeer.

Tot dan.

 

 

foto’s van Pia Zomer en Cees Koelewijn

Lenterondje Lauwersmeer op zaterdag 21 maart 2015

 

Een paar maanden van tevoren weet je natuurlijk niet hoe het weer zal zijn op 21 maart. Er wordt een programma vastgesteld en dan is het later maar afwachten hoe het weer is. Dat viel op deze dag dus iets tegen en zal de reden zijn dat slechts 6 mensen op deze excursie afkwamen: Johanna Hefting, Riekje Fijlstra, Immy Boonstra, Jannie Mulder, Willem van der Reep en ondergetekende. Het was ronduit koud en er werden ook nog enkele buien voorspeld, maar daar hebben we nauwelijks iets van gemerkt. En ach, tegen kou kun je je kleden. Op het eind van de dag prijkten er toch nog 70 namen op ons lijstje en dat viel beslist mee.

 

Samen met Immy en Jannie reed ik voorop en de eerste waarneming waarover we verrukt waren was een mannetje Zomertaling, de eerste die we dit jaar zagen. Dat was in een sloot vlak voor het Jaap Deensgat. Dit fraaie eendje werd uiteraard ook door de anderen vanuit de auto ontdekt en voor hen reden om er uitvoerig naar te gluren. Inmiddels waren wij weer doorgereden naar de vogelkijkhut en kregen daar te zien waar we onderweg aldoor al naar hadden uitgekeken, namelijk een Slechtvalk. Frappant was dat deze hoog in de lucht werd geattaqueerd door een Smelleken. Of het nog niet genoeg was diende zich even later ook nog een Havik aan en ach, een Buizerd deed er minder toe. Inmiddels waren de anderen ook gearriveerd en zij konden het nauwelijks geloven dat dit allemaal te zien was geweest. Op weg naar de kijkhut hoorden we natuurlijk Baardmannetjes en vanuit de hut konden we een trits aan vele soorten eenden noteren.

 

De volgende stop was bij de Vlinderbalg en daar viel het grote aantal Brilduikers op. Het waren er minimaal 15. Voordat we een visje gingen eten speurden we in de haven naar de onvermijdelijke Steenlopers. Daar scharrelden er tientallen van rond en Immy kon ze vanuit de auto mooi fotograferen. Op het eind van de pier diende zich ’De waarneming van de dag’ aan, namelijk drie Paarse strandlopers. Ik had ze wel eerder gezien, maar voor de anderen was het een nieuwe soort. Zo’n waarneming maakte de dag al goed! Een beetje vervelende eigenschap van ze is dat ze constant in beweging zijn, zodat je er nauwelijks een goede foto van kunt maken. Vandaar dat het een ’bewijsfoto’ is geworden. Na het visje (bij Visser) werd er koers gezet naar de Ezumakeeg. De Bantpolder was weer goed voor vele Brandganzen en ook Rotganzen zagen we heel veel. Helaas speurden we tevergeefs naar de mooie Roodhalsgans. Die was er gewoon niet. Wel al heel veel Grutto’s, enkele groepen Wulpen en hier en daar Tureluurs. Bij de Keeg was het vooral koud en dat noopte ons ertoe hier niet al te lang te vertoeven. Wel pikten we nog even de Zeearend mee die je vandaar op het nest kon zien zitten. Nou ja, je kon zien dat er iets op het nest bewoog, want het nest was te zien op een behoorlijke afstand.

 

Vooraf had ik voorspeld dat we best de Rouwkwikstaart tijdens deze excursie zouden kunnen verwachten. Witte kwikstaarten zagen we wel genoeg, maar geen Rouwkwikstaarten. Later zag ik op de site Lauwersmeer.com dat deze soort zeker drie keer was gespot. Soms mis je wel eens iets, maar op deze dag was het de enige soort die het betrof.

Cees Koelewijn

Dagje Schier op zaterdag 18 april 2015

 

Bij het bekendmaken van het excursieprogramma van de Vogelwerkgroep wordt bij ons het ’Dagje Schier’ steevast op de kalender genoteerd. Dat willen we niet misen. Maar eigenlijk geldt dat voor alle activiteiten van de werkgroep. Voor veel anderen ligt dat kennelijk anders, want hoe valt het te verklaren dat we (Jannie en ik) op 18 april slechts Johanna Hefting en Andries Hoekstra op de Brink troffen… Wel hadden zich -in aanloop naar de excursie- een stuk of tien potentiële deelnemers afgemeld. Dat scheelde wel, maar dan nog hadden we op meer belangstelling gerekend. Waar het aan ligt kunnen we slechts naar gissen.

 

Het weerhield de deelnemers van deze excursie er echter niet van te genieten van een prachtige dag (mooi weer) met af en toe aardige en soms interessante waarnemingen. Op de boot werd voorspeld dat gezien de vele waarnemingen van trekkende Beflijsters we deze vogel zouden kunnen verwachten. Toch is dat altijd maar afwachten. We troffen het deze keer dat we als (bijna) eersten aan de beurt waren bij fietsenverhuurder Soepboer. Daarna was het ’hollen en stilstaan’, met dien verstande dat ’hollen’ hier moet worden gelezen als fietsen. Goed beschouwd was het dus op- en afstappen. Of andersom zo je wilt.

 

Eerst ging het richting Westerplas en op weg ernaartoe stapten we regelmatig af om in de grote groepen Brandganzen te speuren naar een Roodhalsgans. Die troffen we niet. Bij de plas aangekomen meenden we Kleine zilverreigers te ontwaren, maar het waren Lepelaars. Ook leuk. Daar hoorden we ook een Rietzanger, die we trouwens al in De Onlanden hadden gehoord. Veel soorten eenden zagen we er niet (7), maar een copulerend paartje Bruine kiekendieven zie je niet vaak. Na een lunchpauze trokken twee foeragerende Blauwborsten onze aandacht. Daarna stopten we bij een aandachtig luisterende mevrouw en konden haar vertellen dat hetgeen wat ze hoorde zingen een Nachtegaal was. Op weg naar de vuurtoren scoorden we nog een Torenvalk (vr) en noteerden de eerste zingende Grasmus van het jaar. Uiteraard was er best nog het één en ander tussendoor te beleven, wat onder de noemer ’te verwachten soorten’ viel.

 

Na bij de vuurtoren een blik over het strand te hebben geworpen (zonder resultaat) werd koers gezet naar de uitspanning bij de Berkenplas. Hoe we het voorelkaar kregen blijft duister, maar we vonden het niet en dus reden we door naar de Merlijn op het eind van de Prins Bernhardweg. Daar smaakten de Bourgondische bitterballen redelijk, maar wat er Bourgondisch aan was ontging ons, of het moet het feit zijn dat ze uit het vuistje gegeten dienden te worden. Traditioneel stonden de Kobbeduinen vervolgens op het programma. Onderweg trok een Roodborsttapuit nog de aandacht en viel het verder een beetje tegen. Na alweer een rustpauze ging het richting waddendijk en ontwaarden we in een slenk nogal wat Zwarte ruiters. Omdat er nogal wat trek van Beflijsters werd gemeld zochten we die in de bosschages bij het Biologische station van de RUG. Daar kwam een welwillende vogelaar naar buiten en hij wees ons op een Rouwkwikstaart waar we door zijn allernieuwste Swarovski telescoop naar mochten gluren. En passant werd in de buurt ook nog een Beflijster gezien. Na deze ’toppertjes’ ging het langs de dijk richting het dorp. Opvallend waren de vele Tapuiten die tussen de basaltblokken voedsel zochten. Het waren er minstens 15.

 

 

Na een (voor mij tegenvallend) dinertje bij De Ware Jacob ging het weer  naar de pier om de fietsen aldaar in te leveren. Er werd zelfs gecontroleerd, omdat ’handige’ lieden de fietsen meerdere dagen houden en dan pas inleveren. De totaalscore van de dag kwam uit op 61 soorten, een aantal dat tevoren (60) was voorspeld. Het was een perfecte dag, leuke soorten, goed gezelschap, uitstekende sfeer en dus, wat wil je nog meer. Misschien iets meer belangstelling…

Cees Koelewijn