home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

Tuinvogeltelling in de maand januari

 

Januari tuinvogeltelling    

 

Elk jaar in januari worden door een flink aantal deelnemers uit Roden en omgeving de tuinvogels geteld. De IVN afdeling Roden heeft een standaard formulier opgesteld om het bijhouden van de telling te vergemakkelijken. Aan de resultaten wordt echter geen wetenschappelijke waarde gehecht. Voor de deelnemers is het gewoonweg leuk en leerzaam om mee te doen.

 

De coördinator van onze Vogelwerkgroep zorgt voor het verspreiden van de telformulieren, het geven van eventuele extra informatie en het verwerken van de eindresultaten. De telformulieren kunnen ook gedownload worden vanaf deze webpagina (zie hieronder).

 

Mensen die nog nooit hebben meegedaan kunnen zich opgeven bij de coördinator van de Vogelwerkgroep. Eerdere deelnemers krijgen de formulieren automatisch toegestuurd (in principe per e-mail). Mocht u geen formulieren hebben ontvangen, download deze dan (zie hieronder).

 

De formulieren voor januari 2019 (in .pdf-formaat) downloaden:

1  de begeleidende brief  met uitleg hoe het tellen in zijn werk gaat

2  het  telformulier voor het noteren van de waarnemingen

 

 

 

 

Verantwoording en motivatie

De januari-tuinvogeltelling is een typisch publieksgericht gebeuren waarbij de deelnemers (zo'n 50) per dag (of enkele dagen van de maand) bijhouden hoeveel exemplaren van een soort maximaal op enig moment gezien wordt. Een mooie manier om mensen bewust naar vogels te leren kijken. Af en toe wordt hiertoe een opfrisavond georganiseerd waarbij de meest voorkomende soorten worden behandeld.

Verder worden mensen gestimuleerd mee te doen aan excursies, broedvogeltellingen en andere activiteiten.