home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken
Jaarverslag
Jaarverslag  IVN- Vlindertuin 2015

Door het koude maar wel droge voorjaar konden we al vroeg aan de slag in de tuin.
Wel moesten de winterjassen tot mei aanblijven door de permanente oostelijke wind.
Na het opruimen van de plantenresten werd beraadslaagd over de werkwijze in 2015. We besloten om het grootste deel van de tuin rechts vanaf de ingang evenals in de voorgaande jaren weer zijn gang te laten gaan. Van de linkerkant werd een derde deel ‘onbehandeld’ gelaten en wachtten we af of de zaaibloemen van 2014 voldoende zaden hadden achtergelaten en of andere planten zich spontaan meldden. Een ander deel van de grond werd hier en daar in kleine stukjes omgespit en ingezaaid met zaaibloemen.

Gaandeweg de zomer werden er meer stukjes op die manier bewerkt en ingezaaid met o.a. ‘Vlindermengsels’. Het resultaat van die aanpak was dat we de hele zomer steeds een bloeiend en gevarieerd zaadperk hadden. Het stuk tuin waar we niets aan gedaan hadden bleek een verrassingspakket te worden: tientallen plantensoorten kwamen boven en het onderhoud beperkte zich tot het hier en daar verwijderen van pollen kweekgras en brandnetels of het bij elkaar zetten van bijv. Kaardebolplanten en verbena’s. Bij de ingang plantten we de laatste jaren boerenkool stronken die uitlopen en al vroeg zorgen voor een knalgele bloemenpracht (koolwitjes aantrekker!).

De vijver achter in de tuin moet nog van bodemplastic worden voorzien hoewel hij ook zonder water een mooie spontane begroeiing heeft gekregen. Het onderhoud in de zomermaanden beperkte zich tot het wekelijks maaien van de graspaden en het strak opsnoeien van de planten er naast. Door minder spitwerk en minder bewerkelijke
planten als dahlia’s valt het voor de steeds ouder (bejaarder) wordende groepsleden
nog goed te ‘behappen’. Toch zouden we graag nog wat jonge krachten in de groep
willen verwelkomen. We bieden u een gezonde activiteit ( Roden beweegt!) in een mooie omgeving, in aangenaam gezelschap. Tenslotte: door de late zomer bloeide de
tuin ook nog tijdens de open dag van de Volkstuinders. Daarvan werd toen gebruik
gemaakt door het uitzetten van een ‘vlinderherkenningsroute’ door het IVN.

Ties Tepper, coördinator