home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken
waarnemingen2018

- Roden

instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

        contact                    redactie                   zoeken

Soorten herkennen

In de loop van de evolutie is de diversiteit aan soorten wilde planten enorm toegenomen. Elke plantensoort stelt eigen specifieke eisen aan zijn groeimilieu. Belangrijke factoren zijn, naast het klimaat en de hoeveelheid zonnestraling, vooral de samenstelling van bodem, water en lucht. Vaak zegt het al dan niet voorkomen van een bepaalde plantensoort iets over (de kwaliteit van) het milieu. Een bekende uitspraak onder de plantenliefhebbers is dan ook: "Alles is in principe overal, maar het milieu selecteert." (de zogeheten Wet van Beyerinck).  In Nederland komen ruwweg zo'n 1400 verschillende wilde plantensoorten voor.

Onderscheid van soorten

Een eerste stap waar een 'Florist' mee te maken krijgt, is vanzelfsprekend het leren (her)kennen van Wilde Planten. Sommige soorten hebben directe en duidelijk zichtbare, unieke, niet te verwarren kenmerken en zijn dan snel op naam te brengen. Andere soorten echter vertonen onderling een zo sterke gelijkenis, dat nadere gedetaillerde bestudering nodig is. Uit een combinatie van meerdere, meestal wat minder duidelijk zichtbare, kenmerken kan de soortnaam worden vastgesteld; men spreekt in het laatste geval van 'determineren van de soorten' en hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciale 'determinatie-flora' (plantengids), met behulp waarvan stap voor stap de verschillende kenmerken kunnen worden na-gelopen.

Leefmilieu

Een tweede stap kan zijn het leren (her)kennen van het (leef)milieu van de soort. Groeit de plantensoort bijvoorbeeld in de felle zon of juist in de schaduw, in een vette kleibodem of in een veenachtig milieu of staat de soort in droge grond, of integendeel met de 'voeten' in het water? Dit gegeven kan omgekeerd ook bijdragen aan de determinatie van de soort.

Plantengemeenschap

Een derde stap kan zijn het leren (her)kennen van groepen van plantensoorten die nagenoeg dezelfde eisen stellen aan hun milieu, die elkaar verdragen en die als duidelijk samenhangende en kenmerkende groepen voorkomen. Men noemt zo'n groep een 'plantengemeenschap' (bijvoorbeeld: de gemeenschap van Eiken-Haagbeukenbos of de gemeenschap van Vochtige Heide).