home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

Privacy statement - IVN afdeling Roden

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer u lid of donateur wordt van IVN afdeling Roden, deelneemt aan activiteiten en cursussen, om informatie vraagt of artikelen bestelt, worden uw persoonsgegevens vastgelegd. IVN afdeling Roden gebruikt uw gegevens voor de inschrijving als lid of donateur of voor de uitvoering van uw vraag om informatie of bestelling en om leden, donateurs en bezoekers van onze website te informeren over projecten, producten en het werk van de IVN afdeling. Er worden géén gegevens gedeeld met derden, op één uitzondering na: de inschrijfgegevens van de leden van onze afdeling worden wel gedeeld met het landelijk IVN, omdat dit onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap.

           

Doeleinden van de verwerking en opslag

Soort gegevens

Gegevens wijzigen

Wijzigen van privacy statement

 

naar boven

 

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de IVN afdeling gegevens van leden, donateurs en deelnemers aan activiteiten / cursussen / evenementen en bezoekers van onze website.

De IVN afdeling verwerkt uw naam en adresgegevens, geboortedatum en geslacht, e-mailadres en telefoonnummer en in voorkomende gevallen financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van betalingen) en gegevens dat bepaalde onderwerpen, activiteiten of werkgroepen u interesseren.

     

naar boven      

 

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kunt u indienen via onze website  -  http://www.ivn-roden.nl/

per e-mail-formulier -   http://www.ivn-roden.nl/opvragen.html                                           

                                                               

    

naar boven               

 

 

Wijzigen van privacy statement

    

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de IVN afdeling te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen gaan in vanaf het moment van publicatie daarvan op deze website.

    

    

naar boven

 

 

Verwijzing naar het  privacy statement van het landelijk IVN

 

 

naar boven

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de IVN afdeling Roden uw gegevens verzamelt en verwerkt:

 –

 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 

 –

 

 

 –

 

 

 

Na aanmelding als lid bij onze afdeling t.b.v. de inning van de contributie, voor de bezorging van het afdelingsblad en om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden, zoals ledenvergaderingen en activiteiten

 

Na aanmelding als donateur t.b.v. de inning van de donatie, voor de bezorging van het afdelingsblad en om u te kunnen informeren over activiteiten

 

Wanneer u zich aansluit bij een werkgroep, waarin u samen met andere leden bepaalde activiteiten uitvoert en waarbij u over de planning en voortgang van die activiteiten moet kunnen worden geïnformeerd

 

Wanneer u producten en/of diensten van IVN afdeling afneemt of om informatie hebt gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld gaan via onze website, per e-mail of  rechtstreeks

 

Om u van (nieuwe) activiteiten, producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks per e-mail, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. Waarbij de IVN afdeling rekening tracht te houden met door u aangegeven voorkeuren op basis van gevraagde informatie, deelname aan activiteiten of afgenomen producten en/of diensten.