home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
- Roden
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken
Externe contacten / PR
Voorzitter:  Henk van de Brink   E-mail

Het onderhouden van contacten buiten de afdeling

 

Dit is vooral een belangrijke taak van onze voorzitter (en op ambtelijk niveau van de secretaris)

 

Het betreft contacten met organisaties zoals:

 

–   Andere IVN afdelingen

 

–   IVN-regiobestuur

 

–   Landelijk IVN

 

–   Consulentschap NME

 

–   Stichting Het Drentse Landschap

 

–   NatuurMilieufederatie Drenthe

 

en andere natuurgerelateerde organisaties, zoals NM en SBB

Daarnaast i.v.m. Planologische zaken met de overheid op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau.

 

Vanuit de werkgroepen onderhouden de coördinatoren de betrekkingen met organisaties die actief zijn binnen hun interessesfeer.

 

Publiciteit

 

Een andere vorm van PR bedrijven is het publiceren van artikelen en persberichten in de lokale pers, waaronder de aankondigingen van activiteiten door de coördinatoren van de organiserende werkgroep(en). Ook via onze website  wordt informatie gedeeld en naar buiten gebracht.

 

Let op!

De rubriek ‘Puur Natuur’ in deKrant is van oorsprong (en was jarenlang) een publicatie namens IVN Roden. Tot voor kort werd nog steeds naar onze vereniging verwezen door de vaste vermelding van onze website en ons e-mail adres. Sinds half december 2018 zijn deze vermeldingen verdwenen. De schrijver levert zijn bijdragen nu op persoonlijke titel en niet meer namens de vereniging.

De naam van de rubriek in deKrant zal niet veranderen. Dit kan ertoe leiden dat sommige lezers  de rubriek toch met de vereniging blijven associëren, omdat wij de naam ‘Puur Natuur’ sinds jaar en dag ook gebruiken voor ons verenigingsblad en voor publieksavonden die wij organiseren. Daar valt weinig aan te doen; wij kunnen deKrant niet sommeren de naam te wijzigen. Voorlopig blijven wij zelf de vertrouwde naam ‘Puur Natuur’ ook hanteren. Als gevolg van heel andere ontwikkelingen zullen we overigens op termijn een nieuwe naam invoeren voor ons blad en onze activiteiten.

 

Publicatie(s)    >>>    Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld

 

Op 27 oktober 2018 vond de presentatie plaats van een paddenstoelen boek, “Veldgids Paddenstoelen van Noordenveld”, een eigen uitgave van de IVN afdeling Roden bij gelegenheid van haar 60 jarig jubileum. Naast  ‘jubileum cadeau’ voor onze leden en donateurs is deze veldgids ook bedoeld als ondersteuning van onze PR activiteiten. Het boek wordt o.a. gebruikt als welkomsgeschenk voor nieuwe leden en donateurs, maar -zolang de voorraad strekt- kan er ook door andere belangstellenden een exemplaar worden aangeschaft.  De standaard vastgestelde boekenprijs is € 16,00. De veldgids is o.a. verkrijgbaar via boekhandel Daan Nijman in Roden of is per e-mail  *) bij de afdeling te bestellen.            

 

*)  Wanneer de veldgids niet kan worden afgehaald, worden verzendkosten in rekening gebracht

     (de verzendkosten per briefpost via PostNL bedragen € 5,–)

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

                     

Voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens verwijzen we hier naar ons Privacy-statement.