home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

PuurNatuur-avonden 2018

PuurNatuur lezing over De Onlanden

Op donderdag 15 maart 2018, geeft bioloog Wim van Boekel bij ons een PuurNatuur-lezing over het natuur- en waterbergingsgebied 'De Onlanden', met als titel:

'Natuuruitbarsting in De Onlanden! Een ooggetuigenverslag'

Tijdens de lezing zal Wim van Boekel aan de hand van een Power Point Presentatie uitvoerig ingaan op de ontwikkelingen en veranderingen in het gebied.
Provincies, gemeentes, waterschap, natuurorganisaties en boeren hebben een aantal jaren geleden in nauwe samenwerking met elkaar en in relatief korte tijd het Leekstermeergebied en het gebied van de Peizer- en Eeldermaden volledig heringericht en in januari 2012 werd het nieuw ontwikkelde natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden in gebruik genomen. Vanaf dat moment begon de Natuur in het gebied zich razendsnel te ontwikkelen. Planten, vogels, zoogdieren, insecten; op vele, vaak verrassende manieren barstte de Natuur uit haar voegen en veroverde De Onlanden. Deze uitbarsting werd zo goed mogelijk gevolgd en vastgelegd door een flinke groep natuurliefhebbers. De resultaten van de monitoring geven een uniek inkijkje in het verloop van de natuuruitbarsting en de grote veranderingen die dat in de Natuur van De Onlanden tot gevolg had.
Op dit soort zaken en meer zal Wim tijdens de lezing nader ingaan.


Baardmannetjes in De Onlanden                                                                                                Foto: Wim van Boekel

Wim van Boekel is namens Vogelbescherming Nederland WetlandWacht in het Natura 2000-gebied Leekstermeer. Tevens is hij secretaris van de Stichting Natuurbelang De Onlanden. Daarnaast is hij fractie voorzitter van Water Natuurlijk bij het waterschap Noorderzijlvest. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, gebaseerd op (inmiddels langjarig) veldonderzoek en monitoring in De Onlanden, waaronder een jaarlijkse terugkerend rapport  “Broedvogels in De Onlanden” en een serie rapporten over de ontwikkeling van ”De Otter in De Onlanden”, maar ook over diverse andere belangwekkende natuurzaken zijn van zijn hand publicaties en rapporten verschenen. Hij weet dus waarover hij praat! Opmerkzame lezers kennen Wim waarschijnlijk ook al van diverse interessante artikelen, die hij de afgelopen jaren voor ons blad PuurNatuur heeft verzorgd.

De PuurNatuur avond wordt gehouden op donderdag 15 maart in 'De Deel' aan Brink 2 te Roden.
De aanvang is 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.
Kosten € 2,-- voor Leden en Donateurs, € 5,-- voor andere belangstellenden. Koffie en thee komen voor rekening van het IVN. Iedereen is van harte welkom!
Lezing over De Onlanden
door: Wim van Boekel

Bioloog en Wetlandwacht  in De Onlanden

^ naar boven ^

PuurNatuur-avond 15 maart 2018

PuurNatuur-avond 8 november 2018

 

Naar tutorials van Bart Ufkes over Fotografie

PuurNatuur lezing Natuurfotografie

 

Op donderdag 8 november 2018, geeft (natuur)fotograaf, Bart Ufkes, bij ons een PuurNatuur-lezing over natuurfotografie. Als ondertitel voegt Bart toe: 'fotografie voor amateurs die de Smart Phone als fotografische uitdaging wel ontgroeid zijn' .

Bart zal ons wat gaan vertellen over verschillende soorten camera's en lenzen die op de markt zijn, en dan met name ingaan op de overeenkomsten en de verschillen tussen de diverse typen. Hij zal daarbij een en ander verduidelijken met beeldmateriaal. Verder zal hij enkele basisbegrippen van de fotografie behandelen om bij het fotograferen van de 'automatische modus' af te kunnen stappen. De automatische modus heeft namelijk zo zijn beperkingen en met een beetje meer inzicht in begrippen als o.a. sluitersnelheid, diafragma en scherptediepte kunnen in de 'handbediende modus' veel mooiere resultaten worden bereikt. Vanzelfsprekend is het ook van belang om  - afhankelijk van het soort fotografie dat nagestreefd wordt - een juist type camera te kiezen. De beperktheid van het fotograferen met een Smart Phone komen hierbij zeker ook aan de orde.

Bart zal ook tips geven waarop je moet letten om met betere foto's thuis te kunnen komen. Ook gaat hij in op mogelijkheden om de foto's thuis op de computer nog bij te werken en hoe je dus met gratis software nog meer plezier kunt beleven aan je foto's. Aan de hand van voorbeeldmateriaal, zoals o.a. vogels, kikkers, planten, landschappen, nachtfotografie, macrofotografie, Photoshop zal hij bij deze verschillende categorieën uitleg geven over het hoe en waarom.

 

 

 

 

datum:  donderdag 15 maart
aanvang: 19.30 uur
(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

datum: donderdag  8 november 2018

aanvang: 19.30 uur

(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

 

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

 

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

Lezing over: Natuurfotografie

 

 

Door: Bart Ufkes, natuurfotograaf

 

 

 

Bart Ufkes is op fotografiegebied volledig autodidact. In het 'analoge tijdperk' vond hij fotografie wel erg interessant, maar vanwege de relatief hoge kosten van het (laten) maken van de afdrukken, heeft hij zich er toen niet echt op kunnen toeleggen. Pas met de intrede van de digitale camera en internet kon hij zich uitgebreid in de materie verdiepen en heeft hij zich veel ins en outs van de fotografie eigen kunnen maken. Hij begon in 2005 met een ALDI camera, maar inmiddels is hij 'doorgegroeid' naar een Nikon D750. Qua software werkt Bart met Adobe Photoshop CS 6. Maar het leerproces stopt eigenlijk nooit: op dit moment is hij bezig zich in de sportfotografie te bekwamen; dat thema stelt weer zijn eigen specifieke eisen.

In de professionele sfeer heeft Bart inmiddels al een aantal keren meegewerkt aan oogheelkundige boeken, die gebruikt worden als studie materiaal voor artsen en andere disciplines in de oogheelkundige zorg, en mede daardoor heeft hij contact gekregen met ons bestuurslid, Bert van der Pol, over o.a. natuurfotografie. Volgens Bert van de Pol zijn mensen die het fotografische werk van Bart hebben gezien, daar zeer van gecharmeerd. Van zichzelf zegt Bart: “Ik ben geen creatieve, regisserende fotograaf, maar meer een niet regisserende fotomaker, die alles wat op deze aardkloot leeft, groeit, bloeit en beweegt probeert vast te leggen!”. Dat laatste sluit nauw aan bij de intentie van de gemiddelde natuurliefhebber die een natuurfenomeen op de foto probeert te zetten. Maar heel vaak is het resultaat bij thuiskomst 'toch niet je dat'. Mogelijk kan het bijwonen van de presentatie van Bart Ufkes (onder het motto van “alle beetjes helpen”) daar een verandering ten goede in aanbrengen.

 

De PuurNatuur avond wordt gehouden op donderdag 8 november in 'De Deel' aan Brink 2 te Roden. De aanvang is 19.30 uur. Kosten € 2,-- voor Leden en Donateurs, € 5,-- voor andere belangstellenden. Koffie en thee komen voor rekening van het IVN.

Iedereen is van harte welkom!

 

Verdere informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.

--------

Opmerkingen naar aanleiding van de PuurNatuur-lezing

Tijdens de PuurNatuur-avond illustreerde Bart Ufkes diverse fotografische aspecten aan de hand van korte tutorials. Omdat er een duidelijke interesse bleek bij de toehoordes om deze tutorials nog verder te kunnen bestuderen, heeft Bart aan het einde van de lezing aangegeven dat hij er geen enkel bezwaar tegen had, als wij deze tutorials op onze website zouden plaatsen, zodat iedereen de kans krijgt om de tutorials te down-loaden en  e.e.a. nog een rustig te kunnen doorlezen.

 

Op deze plaats nog onze hartelijke dank aan Bart Ufkes voor deze mooie geste!

 

Scroll naar beneden of klik hier om de downloads te bereiken.

^ naar boven ^

^ naar boven ^

waterberging bij Sandebuur                                                                                                       Foto: Wim van Boekel

Foto: Bart Ufkes

Foto: Bart Ufkes

Downloads over Fotografie                (klik hieronder per tutorial 1 t/m 8 op de pijltjes >>)

1 Het leren van digitale fotografie lijkt een lastige taak.pdf
2 driehoek.pdf
3 spotmeting.pdf
4 Beeldsensoren.pdf
5 RAW vs JPEG.pdf
6 landschapsfotografie.pdf
7 Sterren en geen sterrensporen.pdf
8 gratis.pdf