home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

PuurNatuur-avonden 2017

PuurNatuur lezing Vogels in de winter

Op dinsdag 21 februari geeft Geert de Vries bij ons een PuurNatuur-lezing met als thema: 'Vogels in de winter'. Geert de Vries geniet alom grote bekendheid als Drentse natuurkenner. Zijn grootste kwaliteit is dat hij ingewikkelde zaken over natuur op een eenvoudige en luchtige manier kan presenteren. Dit doet hij steevast met zelf gemaakte foto’s die van professionele kwaliteit zijn (zie bijvoorbeeld de foto van de Roodborst, hieronder). Dus naast de inhoudelijke kant van het onderwerp komt bij deze lezing zeker ook de esthetische en fotografische kant ruim voor het voetlicht.
     
Voor de pauze staan vogels in de tuin centraal.
Welke vogelsoorten zijn 's winters in bijna alle tuinen te zien?
Waar komen ze vandaan? Is de roodborst op de voedertafel, dezelfde als die in het voorjaar in de tuin broedt? Hoe kan het dat je het ene jaar wel kramsvogels en kepen in de tuin ziet en andere jaren lijken ze wel van de aardbodem verdwenen?  Hoe vindt een gaai zijn verstopte eikels terug? Mag je wel of niet voeren als de winter voorbij is?
Kortom het is een verhaal over het boeiende leven van onze tuinvogels en hoe je die
‘s winters het beste kunt verzorgen.
       
Na de pauze staat de groep vogels centraal die ’s winters in het buitengebied verblijven, zoals reigersoorten, eenden, zwanen en ganzen. Er wordt veel boeiende informatie over het gedrag van deze vogelsoorten verteld.
   
Het aantal overwinterende ganzen in ons land is in een betrekkelijk korte tijd spectaculair toegenomen tot meer dan 2 miljoen exemplaren. Er is geen plek in Europa waar het gras ’s winters zo groen is als in Nederland. Wat maakt Nederland zo aantrekkelijk voor zo veel ganzen en is iedereen daar wel even blij mee?
     
Een ieder die in korte tijd veel wil leren over onze gevederde vrienden in de tuin en het buitengebied, mag deze avond eigenlijk niet missen.
De avond is interessant voor zowel de leek als de kenner.

De PuurNatuur-avond wordt gehouden op dinsdag 21 februari in 'De Deel' aan Brink 2 te Roden. De aanvang is 19.30 uur. Kosten €2,-- voor leden en donateurs, € 5,-- voor andere belangstellenden. Koffie en thee komen voor rekening van het IVN. Iedereen is van harte welkom!

Verdere informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.
Lezing over Wintervogels
door: Geert de Vries

Bekend als natuurkenner van Drenthe
en natuurfotograaf

^ naar boven ^

PuurNatuur-avond 21 februari 2017

PuurNatuur-avond 23 november 2017

 

 

PuurNatuurlezing Ogen en licht in de natuur

In de evolutie van vrijwel alle levende organismen spelen licht en de gevoeligheid voor licht een belangrijke rol. Het orgaan, dat bij uitstek gevoelig is voor licht is het oog, dat we bij het grootste deel van alle dieren in meer of minder herkenbare vorm aantreffen.

In de lezing wordt hierop nader ingegaan. Later zal op deze plaats een uitgebreidere inleiding tot de lezing volgen.

Zet in ieder geval de datum maar alvast in uw agenda.

 

Opmerking:

In de afgelopen jaren werden de traditionele PuurNatuur-lezingen altijd op een dinsdagavond georganiseerd. Deze lezing vindt echter niet op de gebruikelijke dinsdagavond plaats, maar op de donderdagavond. Opgelet dus!

Verdere informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.

datum:  dinsdag 21 februari 2017
aanvang: 19.30 uur
(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

datum: donderdag  23 november 2017

aanvang: 19.30 uur

(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

 

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

 

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

Lezing over:

Ogen en licht in de natuur’

Door  Bert van der Pol, Oogarts

 

 

 

 

 

Vooraankondiging:

^ naar boven ^

^ naar boven ^

                           Roodborst                                                                                      Foto: Geert de Vries