home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

PuurNatuur-avonden 2016

In het kader van de PuurNatuur-avonden organiseert de IVN afdeling Roden op dinsdag 1 maart a.s. een lezing met als onderwerp Orchideeën en alles wat daarmee samenhangt. De lezing wordt gegeven door Frans Reinhart van kwekerij 'Reinhart Orchideeën' uit Haren. De kwekerij in Haren, die inmiddels al ruim 20 jaar in bedrijf is, is in feite een gevolg van een uit de hand gelopen hobby.
Tijdens de lezing wordt ingegaan op de bijzondere ecologische aspecten van orchideeën. Middels een power Point presentatie zal Frans een groot aantal orchideeën de revue laten passeren. Ook zal hij uitleg en tips geven over het kweken en verzorgen ervan. Daarnaast zullen Frans en Wilma Reinhart ook diverse soorten orchideeën meebrengen, zodat u deze ook daadwerkelijk met eigen ogen kunt bewonderen.

Hebt u net als Frans en Wilma een passie voor orchideeën, of wilt u er gewoon wat meer over te weten komen, kom dan naar deze lezing. De lezing wordt gehouden in De Deel, Brink 2 te Roden, aanvang 19.30 uur. De kosten voor het bijwonen van de lezing zijn voor leden en donateurs van IVN Roden € 2,- . Andere belangstellenden betalen € 5,-. De koffie/thee komt voor rekening van IVN Roden. Iedereen is van harte welkom.

Voor meer achtergrondinformatie zie uitgebreid artikel (ontleend aan PuurNatuur NR. 58(1) februari 2016)

Verdere informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.
Lezing over Orchideeën
Frans Reinhart
van  “Reinhart Orchideeën”  te  Haren

^ naar boven ^

PuurNatuur-avond 1 maart 2016

PuurNatuur-avond 22 november 2016

 

Op dinsdag 22 november geeft Harry Huisman bij ons een PuurNatuur-lezing over het ontstaan van de Hondsrug in Drenthe, met als titel: 'Strepen in het landschap'. Door geologen zijn in het verleden verschillende hypothesen opgesteld over de wijze waarop de Hondrug zou zijn ontstaan. Geen van die hypothesen leverde echter een sluitende verklaring voor de wordingsgeschiedenis van het Hondsrug-complex. Er bleven altijd onbeantwoorde vragen over, waardoor de waarschijnlijkheid van de betreffende hypothese twijfelachtig bleef. Mede door enkele omvangrijke en grootschalige graafwerkzaamheden van de afgelopen jaren is men nu tot een nieuwe hypothese gekomen, waarin vrijwel alle tot nu toe onverklaarbare geologische verschijnselen wel kunnen worden ingepast. Vandaar dat de subtitel van de lezing is:  'De Hondsrug in een nieuw daglicht'.

Tijdens de lezing zal Harry Huisman aan de hand van een Power Point Presentatie uitvoerig ingaan op deze nieuwste inzichten. De lezing is juist zo interessant omdat de Hondsrug als geologisch fenomeen wereldwijd als uniek kan worden aangemerkt: nergens ter wereld is sprake van het ontstaan van een ook maar enigszins vergelijkbare geologische situatie. Zie voor meer informatie het achtergrond artikel van de hand van Harry Huisman 'Strepen in het landschap'.

Harry Huisman is als Conservator Geologie verbonden aan het Hunebedcentrum Borger. Tevens is hij Geologisch adviseur van Geopark de Hondsrug. Verder geniet Harry alom bekendheid als deskundige op gebied van 'Zwerfstenen' die hier in de Saale-ijstijd door het landijs zijn aangevoerd vanuit Scandinavië.

 

De PuurNatuur avond wordt gehouden op dinsdag 22 november in 'De Deel' aan Brink 2 te Roden. De aanvang is 19.30 uur.

Kosten € 2,-- voor Leden en Donateurs, € 5,-- voor andere belangstellenden. Koffie en thee komen voor rekening van het IVN. Iedereen is van harte welkom!

Verdere informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.

datum:  dinsdag 1 maart 2016
aanvang: 19.30 uur
(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

datum: dinsdag  22 november 2016

aanvang: 19.30 uur

(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

 

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

 

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

Lezing:

Strepen in het Landschap

 

Harry Huisman,

    

Conservator Geologie Hunebedcentrum Borger Geologisch adviseur Geopark de Hondsrug

^ naar boven ^

^ naar boven ^