home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
- Roden
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

PuurNatuur-avonden 2015

Op 11 maart geeft Madeleine Postma bij ons een lezing over de Grauwe Kiekendief. Madeleine is als  'medewerker bescherming' verbonden aan de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief. Deze Stichting is in 2005 opgericht om zowel nationaal als internationaal beschermingswerk uit te voeren en gericht onderzoek te ontwikkelen naar Grauwe Kiekendieven. In het kielzog van dit werk is een succesvol concept voor akkervogelbeheer ontwikkeld; met name in de Oost-Groninger akkers en het Duitse Rheiderland zijn verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer in de praktijk gebracht.

Tijdens de lezing wordt er aandacht besteed aan:

· De Grauwe Kiekendief het jaarrond; de aankomst in Nederland, het gedrag en de praktische bescherming in het broedseizoen, gevolgd door de trek naar hun overwinteringsgebieden in de Sahel, en hun verblijf aldaar;
· Ecologie van de Grauwe Kiekendief en de daaraan gerelateerde onderzoeken naar hun leefgebied in de Sahel en Nederland, en het onderzoek aan de Veldleeuwerik, aan muizen, en naar de effectiviteit van beheersmaatregelen in agrarisch gebied;
· Ontwikkeling van de broedpopulatie in Nederland;

Pauze

Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zal Madeleine deze voor zover mogelijk proberen te beantwoorden c.q. nader toe te lichten.

Meer achtergrondinformatie in een uitgebreid artikel.

De lezing vindt plaats op woensdag 11 maart in De Deel aan De Brink 2 te Roden, aanvang 19.30 uur.
De kosten voor  het bijwonen van de lezing zijn voor leden en donateurs van IVN Roden € 2,- . Andere belangstellenden betalen € 5,-. De koffie/thee komt voor rekening van IVN Roden. Iedereen is van harte welkom. En dat het een interessante lezing belooft te worden staat na het lezen van bovenstaande inleiding en het uitgebreid artikel in ieder geval wel vast!
Informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.
Lezing over de Grauwe Kiekendief

Madeleine Postma,
Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief

^ naar boven ^

PuurNatuur-avond 11 maart 2015

PuurNatuur-avond 17 november 2015

Op 17 november geeft Marijke Drees bij ons een lezing over de Jeneverbes en alles wat daarmee samenhangt. Marijke is als ‘zelfstandig onderzoeker’ betrokken bij onderzoek naar de ecologie van de Jeneverbes en bij bescherming en behoud daarvan. Ruim 10 jaar geleden luidden onderzoekers de noodklok voor de Jeneverbes. De Struiken verjongden zich niet meer en zouden dan ook kunnen gaan verdwijnen uit Drenthe. Daarom werd in 2004 onder het motto: “Op de bres voor de Jeneverbes!” het ‘Jeneverbesgilde’ opgericht. Diverse natuurorganisaties i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen zetten zich in om de Jeneverbes voor de verdere ondergang te behoeden.  Ook Marijke maakt deel uit van dit  samenwerkingsverband. Er valt ontzettend veel te vertellen over de Jeneverbes (van IJstijd tot nu). Veel meer dan u misschien zou verwachten en het belooft dan ook een interessante lezing te worden.

Wilt u alvast wat meer weten over dit onderwerp bekijk dan het uitgebreid inleidend artikel van de hand van Cees Koelewijn.

 

De lezing wordt gehouden op dinsdagavond 17 november in De Deel, Brink 2 te Roden,

aanvang 19.30 uur. De kosten voor  het bijwonen van de lezing zijn voor leden en donateurs van IVN Roden € 2,- . Andere belangstellenden betalen € 5,-. De koffie/thee komt voor rekening van IVN Roden. Iedereen is van harte welkom.

Informatie: Felix van Dooren, contactpersoon PuurNatuur-avonden.

datum: woensdag 11 maart 2015

aanvang: 19.30 uur
(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

datum: dinsdag 17 november 2015

 

aanvang: 19.30 uur

(graag uiterlijk 19.20 uur aanwezig)

 

plaats: De Deel, Brink 2,  Roden

 

Aan het bijwonen van de lezing zijn kosten verbonden, zie hieronder

Lezing over de Jeneverbes

 

 

Marijke Drees,

  

Zelfstandig onderzoeker

^ naar boven ^