home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
- Roden
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

Agenda Milieuwerkgroep

 

Kijk op het prikbord voor eventuele wijzigingen.

woensdag 28 maart

zondag 22 april

zaterdag 27 oktober


woensdag 14 november
Mini-cursus "De Biologische groentetuin"                                        Bekijk Flyer
De werkgroep  Milieu van IVN-Roden organiseert ook dit jaar weer een bijeenkomst  met als thema "De Biologische groentetuin". Deze mini-cursus vindt plaats op woensdagavond van 19.30 u  -  21.30 / 22.00 u.
De lezing met PP-presentatie door Lubbert Dijk is vooral gericht op beginnende tuiniers, maar ook tuinders die willen omschakelen naar een tuin zonder kunstmest, insecticiden en zelfs zonder spitten, zijn uiteraard van harte welkom.

Aspecten die o.a. behandeld worden:
-   Grondkwaliteit en grondbewerking
-   Composteren, mulching en bemesting
-   Goede- en slechte plantencombinaties
-   Tuinplan en zaaikalender
-   Natuurlijke bestrijding van vraat en ziektes.

Plaats: Kantine "De Vrije Tijd Tuinders", aan de Westeresch, Roden
De kostenbedragen  € 7,50 incl. boekje en koffie/thee. Voor leden en donateurs van onze IVN afdeling kost het maar € 5,00.
Opgave bij de coördinator van de werkgroep:
Margriet van der Pol per  E-mail  of  per  tel. 050 5034574              Bekijk Flyer
  
Excursie ‘Broeikaseffect en bossen’ - Wat is het broeikaseffect nu precies en wat heeft dat met bossen te maken? Met behulp van een zogeheten ‘Veld-Informatie-Display’ (= VID) wordt tijdens een boswandeling wat meer inzicht gegeven in dit belangwekkende onderwerp en wordt er door de gidsen van de Milieuwerkgroep een verband gelegd met bossen, bomen, natuur.
Bekijk een eerder verslag (uit 2016) van deze excursie.
Aanvang: 10.00 uur.
Vertrek: Grote P.Plaats a.d. Mensingheweg, komend vanaf Roden rechts


Nacht van de Nachtwandeling
De Nacht van de Nacht: Een evenement van de Natuur- en Milieufederaties
om aandacht te vragen voor lichtvervuiling en energiebesparing.
Zie de website voor activiteiten in de buurt: www.nachtvandenacht.nl/
PS. Door omstandigheden kan er dit jaar door onze afdeling helaas geen lokale Nacht van de Nachtwandeling worden georganiseerd

Composteercursus - in samenwerking met de gemeente Noordenveld organiseert de werkgroep Milieu van IVN Roden weer een composteer-cursus voor inwoners van de gemeente Noordenveld.
Compost is goed voor de tuin als bodemverbeteraar. Maar niet alles mag op de composthoop en om dat te leren is deze cursus heel geschikt.
De gemeente verstrekt verhoogde subsidie op de aanschaf van een com-postvat aan wie deze cursus volgt.
De cursus wordt gegeven door Lubbert Dijk. Aan deze cursus zijn voor u geen kosten verbonden. De koffie/thee is gratis.
Opgave graag z.s.m., maar uiterlijk vóór  1 november bij Margriet van der Pol, per  E-mail  of per  tel. 050-5034574

Tijd: 19.30 – ca. 21.30 uur (Zaal open 19.00 uur)
Plaats: Verenigingsgebouw De Vrije Tijds Tuinders a.d. Westeresch te Roden