home.waarnemingen.prikbord+nieuws.activiteiten.afdeling.werkgroepen.links.
instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
- Roden
        contact                    redactie                   zoeken
contact
redactie
zoeken

Mededelingen van het bestuur

Datum

 

17-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^terug^

 

 

19-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^terug^

 

 

24-12-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^terug^

 

 

 

Subsidie van de provincie Drenthe

Het bestuur van onze afdeling heeft in 2018 in het kader van het ‘Uitvoeringsbesluit subsidie natuur- en milieueducatie’ van de provincie Drenthe subsidie aangevraagd voor een aantal NME activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd.

         

Het betrof de volgende onderdelen:

1. Het jaarlijks uitgevoerde NME-Scholenproject, in samenwerking met De vrije Tijd Tuinders

   (VTT Roden) en de Bijenteeltvereniging (NBV Nietap), in juni 2018;

2. De publiekspresentatie van de ‘Veldgids Paddenstoelen in Noordenveld’ op 27 okt. 2018;

3. De publieksgerichte PuurNatuuravond over Natuurfotografie door Bart Ufkes op 8 nov. 2018;

4. De organisatie van de Regiodag IVN Drenthe op 10 nov. 2018.

       

Voor deze 4 activiteiten heeft de provincie Drenthe het positieve besluit genomen om ons een een subsidie te verlenen van € 1000.  Het bestuur heeft besloten deze subsidie als volgt te verdelen over de 4 bovengenoemde posten:

Volledige dekking van het tekort van Post 1: € 272

Dekking van de helft van de kosten van Post 2: € 250

Gedeeltelijke dekking van de kosten van beide Posten 3 en 4 te samen: € 478

Bij deze wil het bestuur nog haar erkentelijkheid uitspreken aan de provincie Drenthe voor de verlening van de subsidie.

Mededelingen

Rubriek PuurNatuur niet langer onder onze verantwoordelijkheid

De rubriek ‘Puur Natuur’ in deKrant is van oorsprong (en was jarenlang) een publicatie namens IVN Roden. Tot voor kort werd nog steeds naar onze vereniging verwezen door de vaste vermelding van onze website en ons e-mail adres. Sinds half december 2018 zijn deze vermeldingen verdwenen. De schrijver levert zijn bijdragen nu op persoonlijke titel en niet meer namens de vereniging.

De naam van de rubriek in deKrant zal niet veranderen. Dit kan ertoe leiden dat sommige lezers  de rubriek toch met de vereniging blijven associëren, omdat wij de naam ‘Puur Natuur’ sinds jaar en dag ook gebruiken voor ons verenigingsblad en voor publieksavonden die wij organiseren. Daar valt weinig aan te doen; wij kunnen deKrant niet sommeren de naam te wijzigen. Voorlopig blijven wij zelf de vertrouwde naam ‘Puur Natuur’ ook hanteren. Als gevolg van heel andere ontwikkelingen zullen we overigens op termijn een nieuwe naam invoeren voor ons blad en onze activiteiten.

 

Voornemen tot samenvoegen van de IVN afdelingen Norg en Roden

Op 20 december j.l. heeft het bestuur van onze afdeling via een mail of brief aan alle leden van onze afdeling het voornemen kenbaar gemaakt om als IVN afdeling samen te gaan met de IVN afdeling Norg. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) op 12 februari a.s. zal dit een belangrijk agendapunt zijn. Tegelijkertijd vindt een zelfde procedure plaats bij IVN Norg.

Naar aanleiding van een aantal eerder gevoerde gespreksrondes tussen beide afdelingsbesturen is een ‘Visie document’ opgesteld, dat dient als uitgangspunt voor het te nemen besluit van de beide ALV’s en van waaruit -als de besluiten eenmaal zijn genomen- kan worden verder gegaan.

Op deze plaats houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.